ad holder

明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 epub pdf  mobi txt 下载

明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 epub pdf mobi txt 下载

明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 epub pdf mobi txt 下载张廷玉 著

下载链接在页面底部
    

发表于2020-02-27

商品介绍店铺: 湖北新华书店图书专营店
出版社: 中华书局
ISBN:9787101003277
商品编码:1755222511
包装:平装
出版时间:2015-05-01

明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 epub pdf mobi txt 下载类似图书 点击查看全场最低价

相关书籍

书籍描述

   图书基本信息
图书名称 明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 作者 张廷玉
定价 980.00元 出版社 中华书局
ISBN 9787101003277 出版日期 2015-05-01
字数 页码 全28册
版次 1 装帧 平装
开本 16开 商品重量 7.545Kg

   内容简介
《明史(二十四史繁体竖排)(套装共28册)》包括《明史(1—28)》共28册。《明史(二十四史繁体竖排)(套装共28册)》332卷,记载了明朝自建国到灭亡将近三百年的历史。《明史(二十四史繁体竖排)(套装共28册)》的整理,以乾隆四年(1739)武英殿原刊本进行标点分段,以《明实录》、《明史稿》、《明会典》等近十种明代史籍进行校勘。

   作者简介

   目录
卷一本纪
太耝一
卷二本纪第二
太砠二
卷三本纪第三
太耝三
卷四本纪第四
恭闵帝
卷五本纪第五
成砠一
卷六本耙第六
成耝二
卷七本纪第七
成祖三
卷八本纪第八
仁宗
卷九本纪第九
宣宗
卷十本纪第十
英宗前纪
卷十一本纪第十一
景帝
卷十二本纪第十二
英宗后记
卷十三本耙第十三
宪宗一
卷十四本纪第十四
宪宗二
卷十五本纪第十五
孝宗
卷十六本纪第十六
武宗
卷十七本纪第十七
世宗一
卷十八本纪第十八
世宗二
卷十九本纪第十九
穆宗
卷二十本纪第二十
神宗一
卷二十一本纪第二十一
神宗二
光宗
卷二十二本纪第二十二
熹宗
卷二十三本纪第二十三
庄烈帝一
卷二十四本纪第二十四
庄烈帝二
卷二十五志
天文一
卷二十六志第二
天文二
卷二十七志第三
天文三
卷二十八志第四
五行一
卷二十九志第五
五行二
卷三十志第六
五行三
卷三十一志第七
历一
卷三十二志第八
历二
卷三十三志第九
历三
卷三十四志第十
历四
卷三十五志第十一
历五
卷三十六志第十二
历六
卷三十七志第十三
历七
卷三十八志第十四
历八
卷三十九志第十五
历九
卷四十志第十六
地理一
卷四十一志第十七
地理二
巷四十二志第十八
地理三
卷四十三志第十九
地理四
卷四十四志第二十
地理五
卷四十五志第二十一
地理六
卷四十六志第二十二
地理七
卷四十七志第二十三
礼一
卷四十八志第二十四
礼二
卷四十九志第二十五
礼三
誉五十志第二十六
礼四
餐五十一志第二十七
礼五
卷五十二志第二十八
礼六
卷五十三毒第二十九
礼七
卷五十四志第三十
礼八
卷五十五志第三十一
礼丸
餐五十六志第三十二
礼十
卷五十七志第三十三
礼十一
卷五十八志第三十四
礼十二
卷五十九志第三十五
礼十三
卷六十志第三十六
礼十四
卷六十一志第三十七
乐一
卷六十二志第三十八
乐二
卷六十三志第三十九
乐三
卷六十四志第四十
仪衞
卷六十五志第四十一
舆服一
卷六十六志第四十二
舆服二
卷六十七志第四十三
舆服三
卷六十八志第四十四
舆服四
卷六十九志第四十五
选举一
卷七十志第四十六
选举二
卷七十一志第四十七
选举三
卷七十二志第四十八
职官一
卷七十三志第四十九
职官二
卷七十四志第五十
职官三
卷七十五志第五十一
职官四
卷七十六志第五十二
职官五
卷七十七志第五十三
食货一
卷七十八志第五十四
食货二
老七十九志第五十五
食货三
卷八十志第五十六
食货四
卷八十一志第五十七
食货五
卷八十二志第五十八
食货六
卷八十三志第五十九
河渠一
卷八十四志第六十
河渠二
卷八十五志第六十一
河渠三
卷八十六志第六十二
河渠四
卷八十七志第六十三
河渠五
卷八十八志第六十四
河渠六
卷八十九志第六十五
兵一
卷九十志第六十六
兵二
卷九十一志第六十七
兵三
卷九十二志第六十八
兵四
卷九十三志第六十九
刑法一
卷九十四志第七十
刑法二
卷九十五志第七十一
刑法三
卷九十六志第七十二
艺文一
卷九十七志第七十三
艺文二
卷九十八志第七十四
艺文三
卷九十九志第七十五
艺文四
卷一百表
诸王世表一
卷一百一表第二
诸王世表二
卷一百二表第三
诸王世表三
卷一百三表第四
诸王世表四
卷一百四表第五
诸王世表五
卷一百五表第六
功臣世表一
卷一百六表第七
功臣世表二
卷一百七表第八
功臣世表三
卷一百八表第九
外戚恩泽侯表
卷一百九表第十
宰辅年表一
卷一百十表第十一
宰辅年表二
卷一百十一表第十二
七卿年表一
卷一百十二表第十三
七卿年表二
……
卷一百十三列传
卷一百十四列传第三
卷一百十五列传第三
卷一百十六列传第四
卷一百十七列传第五

   编辑推荐

   文摘

   序言
明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 下载 epub mobi pdf txt

明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 pdf 下载 mobi 下载 pub 下载 txt 下载

明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 mobi pdf epub txt 下载

明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 epub pdf mobi txt 下载

读者评价

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 epub pdf mobi txt 下载

类似图书 点击查看全场最低价

明史(全二十八册,二十四史,繁体竖排) 张廷玉 epub pdf mobi txt 下载
相关书籍


© 2017-2019 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有